Preparación del terreno - Fundación Galicia Verde

Logo de la Fundación Galicia Verde
Logo de la Fundación Galicia Verder

Vaya al Contenido

PREPARACIÓN DO TERREO
Cos datos obtidos do levantamento topográfico teremos ben definidas as concas hidrolóxicas e estaremos en condicións de mover a auga á nosa conveniencia, segundo o plan preconcibido, e de crear pequenas charcas, zonas secas ou húmidas, etc. É dicir, de poñer en práctica o que planificamos, co que imos crear en cada zona as condicións adecuadas para as plantacións previstas.
Comezaremos por trazar as liñas clave e axustarémolas para, segundo o tipo de terreo, levar a auga da choiva na dirección desexada. A auga sobrante será "plantada" para crear máis humidade no chan e, por conseguinte, incrementar a produción de materia orgánica para mellorar a nutrición das plantas mediante o proceso natural de humidificación en superficie. A materia orgánica, ao tempo que nutre, fixa humidade ao reducir as necesidades de rega nas épocas de maior escaseza. Esta materia orgánica en descomposición constitúe un substrato natural idóneo para o desenvolvemento da flora e fauna complementarias.
Nesta fase tamén acometeremos outras dúas accións importantes, desas que non se ven pero que son necesarias para un óptimo resultado final. A primeira é instalar un peche perimetral do conxunto, con malla gandeira, e mantelo ata que a vexetación está ben asentada, xa que na zona hai moito gando en liberdade e farían inviables as plantacións; cando estas vaian asentando, xa non constituirán un problema, senón mesmo unha vantaxe.
A outra obra son as gabias para instalar tanto a auga de rega, como a electricidade e os cables de son que logo imos utilizar. Se non o facemos agora e o deixamos para máis adiante, sería á conta de importantes estragos.

Custo estimado para esta sección: 28.000 euros
Tempo estimado de execución: 35 días
Regreso al contenido