MEMBRILLERO (Cydonia vulgaris)

 

CLIMA

Prefire os climas mornos e soportan mal o frío do inverno.


REPRODUCIÓN

Adóitase reproducir a partir de gallos de ramas do ano que posteriormente serán enxertadas.


PODA

É unha árbore moi rústica que non necesita de coidados e pode ser podada de calquera forma.


PROBLEMAS

É unha árbore que non ten problemas, salvo que se cultive en chans moi húmidos.