HIGUERA (Ficus carica)

 

CHAN

É un árborel que crece práticamente en todos os lugares, e soporta todo tipo de chans; o único que non soporta ben é o exceso de humidade.


REGA

Non necesita regas e soporta ben as secas prolongadas.


REPRODUCIÓN

Multiplícase prácticamente de calquera xeito: sementes, acodos, estacas, enxertos, etc.

Pode desenvolverse ben sen podas.


ABOADO

O único que debemos facer é controlar o exceso de humidade no chan e, si colocamos unha boa cobertura, axudarémola a controlar as herbas competidoras.


PROBLEMAS

O seu peor inimigo son os paxaros, e á marxe deles hai que ter coidado con algúns hongos, algunha cochinilla e, en zonas moi calurosas, coas larvas da mosca da froita.